Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Tel : 0482 312 2077-177
Fax :
E-Mail : kadinveaile@kiziltepe.bel.tr

Görevleri

Belediye Meclisimizin 05.05.2014 Tarih ve 117 Sayılı kararı ile kurulan Müdürlüğümüz, kadınlarla ilgili tüm sosyal, psikolojik, hukuki, kültürel, ekonomik, ekolojik ve eğitsel meselelerine çözümler getirmekle görevlidir.

               Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin, belediyenin tüm plan ve çalışmalarına yerleştirilmesi için ilgili birimle koordineli olarak etkin rol alarak kadınların ve erkeklerin hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlar. Belediye Meclisinin kabulü, yetkili merciinin onayı ile ulusal ve uluslararası düzeyde özel veya kamu ve kuruluşları, diğer yerel yönetimler, kadın kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile iş birliği yapar projelere destek ve finansman kaynağı ile gönüllülerin katılımını sağlar.

 

Kadınlar için özgün mekânların tasarlanması, kent planlarının kadınların yaşamını kolaylaştıracak şekilde hazırlanması amacıyla bu alanda var olan projelerle ve birimle koordineli olarak, kadınların planlama aşamasına müdahil olmasını sağlar.

               Birim bütçesini hazırlayıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir.

               İlçede yaşayan, desteklenmesi gereken kadın, aile ve toplumdaki diğer birimlere yönelik eğitim ve sosyal hizmetler sunmak. İlçede yaşayan halkın sosyal ihtiyaçlarına uygun değişimini,  gelişimini sağlayan projeler hazırlamak ve yürütmek.

               18 yaş üzerinde olup her türlü şiddete maruz kalmış veya kalma ihtimali olan, barınma ihtiyacı duyan kadınların çocukları ile geçici bir süre kalabilecekleri sığınma evleri açmak ve çalıştırmak. İlçede yaşayan kadın, aile ve çocuklara yönelik olarak sorunları çözme, danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek, ilgili kurumla iletişimi sağlamak.

               İlçemizde yaşayan bireylerin, yaratıcı üretken bireyler olarak yaşam kalitelerinin arttırılması ile topluma tam eşit katılımın sağlanabilmesi amacıyla semt merkezleri ve ilgili merkezler açmak. Semt merkezleri bünyesinde ve diğer merkezlerde çeşitli kurslar düzenlenmesini sağlamak her türlü kurs giderini ve temizliklerini sağlamak.

               Kadınların ürettikleri el emeği ürünlerini değerlendirmek için STK ve kamu kuruluşları ile işbirliğinde projeler yapmak ve yürütmek.

               Ulusal ve Uluslar arası haftalarda etkinlikler düzenlemesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlara katkı verilmesi ayrıca işbirliği içinde panel, toplantı gibi etkinlikler düzenlenmesi. AB, ulusal ve uluslararası projelere katılımı sağlamak.

               Çalışan personelle, ilgili hizmetler konusunda meslek ve hizmet içi eğitim çalışmaları yapmak.


Tel : 0482 312 2077-177
Fax :
E-Mail : kadinveaile@kiziltepe.bel.tr


Halkın sesiyiz