Fen İşleri Müdürlüğü
Tel : 0482 312 71 79
Fax :
E-Mail : fenisleri@kiziltepe.bel.tr

5393 Sayılı Belediye Kanunu ile Belediye’nin görevlerinden sayılan veya Belediye Meclisi tarafından yapımı kararlaştıran her türlü hizmet,sosyal ve kültür amaçlı binaların ,kent donatılarının , alt yapı ve üstyapı tesislerinin ,kapalı ve açık spor alanlarının yapımını gerçekleştirmek,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereği muayene ,kabul ve diğer komisyonları teşekkül ettirmek. Yukarıda sözü edilen işlere ait hakediş ve kesin hesaplarını tetkik etmek ve onaylamak, geçici ve kesin kabullerini yapmak, ilgili mevzuat gereği Belediye’nin yetki sınırları içinde kalan alanlarda cadde, sokak, meydan vb. yerlerde alt ve üst yapı ile ham yolların açılmasını sağlamak, kentin imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak, yeniden yapılan çerçevesinde yollar, alt geçitler, köprüler yapılmasını sağlamak. İlçe içerisinde, belirlenen plan ve program çerçevesinde bordür, tretuar yapım ve bakımını sağlamak, Belediye sınırları içerisinde yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfaltların onarılması çalışmalarını sağlamak.


Tel : 0482 312 71 79
Fax :
E-Mail : fenisleri@kiziltepe.bel.tr


Halkın sesiyiz