Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Tel : 0482 312 20 77-137
Fax :
E-Mail : ruhsat@kiziltepe.bel.tr

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİMİZ

     İlçemiz  sınırları içerisinde bulunan işyerlerini ; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin 5393 sayılı kanun ve buna dayalı olarak yürürlüğe konulan yönetmelik hükümleri çerçevesinde ruhsatlandırmak, kontrolünü yapmak ve sınıflarını tespit etmek,

     2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 33.maddesi gereğince Kolluk Kuvvetinin görüşü alınarak Sabahçı Ruhsatı düzenlemek,

     * 2559 sayılı P.V.S. Kanununun 5259 sayılı yasa ile değişik 7.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (l) bendi gereğince Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerini denetlemek ve ruhsatlandırmak, Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü görevleri arasındadır.


Tel : 0482 312 20 77-137
Fax :
E-Mail : ruhsat@kiziltepe.bel.tr


Halkın sesiyiz