2020 - 2024 Stratejik Plan Anketi Yayınlandı
2020 - 2024 Stratejik Plan Anketi Yayınlandı

Kızıltepe Belediyesi, 2020 - 2024 Stratejik Plan Anketi formunu belediyenin resmi internet sitesi üzerinden yayınladı.

Kızıltepe Belediyesi tarafından hazırlanmakta olan 2020-2024 dönemi Stratejik Planının hazırlık çalışmaları devam ediyor. Hazırlık çalışmaları kapsamında belediyenin mevcut durumunu daha iyi analiz etmek ve gelecekle ilgili öngörülerini sağlam bir zemine oturtmak adına görüş, beklenti ve önerilerden oluşan bir anket hazırlandı. Stratejik Plan Anketi, belediyenin internet sitesi üzerinde yayınlandı.

Yönetim olarak politika oluşturmak, planlama ve bütçeleme süreci arasındaki ilişkiyi güçlendirmek, kaynak dağıtım ve kullanım sürecini belirlemek için çalışmalarını hızlandıran Kızıltepe Belediyesi, Kızıltepe ilçesinin yol haritasını belirliyor. Belediyenin 2020 - 2024 Dönemi Stratejik Plan hazırlıklarını kapsamında yayınlanan anket ile tüm halkın katılım sağlanması amaçlanıyor.

Belediyenin web sitesinde yer alan stratejik plan anketi linki: https://forms.gle/JSzMb7mi5EzLq3FM9Halkın sesiyiz