2020-2024 Stratejik Plan Hazırlıkları Başladı
2020-2024 Stratejik Plan Hazırlıkları Başladı

Kızıltepe Belediyesi, birim müdürleri ve stratejik planlama ekibine yönelik 'Belediyelerde Stratejik Planlama ve 2020-2024 Stratejik Plan Hazırlıkları” konulu toplantılar başladı.

Kızıltepe Belediyesi, birim müdürleri ve stratejik planlama ekibine yönelik 'Belediyelerde Stratejik Planlama ve 2020-2024 Stratejik Plan Hazırlıkları konulu bir toplantı gerçekleştirdi. Kızıltepe Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantıda; Kızıltepe’nin önümüzdeki beş yıllık dönemini oluşturacak olan çalışmalar kapsamında; belediyelerde stratejik planlamanın önemi, hazırlık süreci, durum analizi, geleceğe bakış, izleme ve değerlendirme süreçlerinden oluşan konu başlıkları, sunum eşliğinde anlatıldı.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler genel seçiminin ardından, Kızıltepe halkına yeni dönemde etkin ve verimli hizmet sunabilmek amacıyla başlatılan '2020-2024 Stratejik Planı' hazırlık çalışmalarının toplantıları devam ediyor. Stratejik Plan Danışmanı Hüseyin Güler’in Belediye Meclis Üyeleri ile yaptığı toplantıda, eğitim ve bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda konuşan Kızıltepe Belediyesi Eş Başkanı Zeyni İpek, “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi uyarınca her seçim döneminden sonraki ilk altı ay içinde Kurumsal Stratejik planın hazırlanarak kabul edilmesi, yasal bir zorunluluk. Bu kapsamda belediyemizde de stratejik plan çalışmaları başlatılmıştır. Plan çalışmalarına iç paydaşlar olan tüm birim yöneticileri ve çalışanlar ile dış paydaşların aktif olarak katılımı çalışmaların başarı ile sonuçlandırılmasında önemli rol oynamaktadır. Stratejik planımızı halkımıza da danışacağız. Halkın içerisinde yer alacağı bir planı ortaya çıkaracağız” dedi.

Stratejik Planın İçeriği

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereği Stratejik Plan, "Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan" olarak tanımlanmıştır. Kanunla, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir.

Kızıltepe Belediyesinin düzenlemiş olduğu stratejik planlama rehberi toplantıları devam edecek.

video linki:  https://youtu.be/_NEEE2HDDb0Halkın sesiyiz