2017-1 KPSS ile Yerleşenlerin Tamamlaması Gereken Evraklar

2017-1 KPSS ile kurumumuza yerleşenlerden istenilen evraklar aşağıda listelenmiştir:

  1. Atama Başvuru Formu (indirmek için tıklayınız)
  2. KPSS sınav sonuç belgesi
  3. Kimlik fotokopisi
  4. Diploma (Aslı veye onaylı örneği)
  5. Sabıka kaydı (Formun doldurulması)
  6. Askerlik durumunu gösterir  (Taahütname)
  7. Sağlık raporu (sağlam olduğunu gösterir rapor)
  8. Aile kayıt örneği
  9. 6 Adet fotoğraf
  10. KPSS yerleştirme belgesi

 


Halkın sesiyiz