20223 Şubat Ayı Meclis Kararları

19 Nolu  Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

20 Nolu  Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

21 Nolu  Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

22 Nolu  Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

23 Nolu  Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

24 Nolu  Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

25 Nolu  Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

26 Nolu  Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

27 Nolu  Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

28 Nolu  Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

29 Nolu  Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

30 Nolu  Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

31 Nolu  Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

32 Nolu  Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

33 Nolu  Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

34 Nolu  Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

35 Nolu  Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

36 Nolu  Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

37 Nolu  Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

38 Nolu  Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

39 Nolu  Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

40 Nolu  Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 


Halkın sesiyiz