Atatürk Mahallesi 33 ada 38 parsel, 4095 ada 1 parsel ve 1098 ada 1 nolu parselle ilgili Askı İlanı

Mardin ili Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi 33 ada 38 parsel, 4095 ada 1 parsel ve 1098 ada 1 nolu parselle ilişkin Belediye Encümenimizce 11.11.2021 tarih ve 198 sayılı encümen kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu parseller ile ilgili olarak 06.01.2022 tarih ve 8 nolu encümen kararı ile parselasyon planı onayı alınmıştır.  Mardin Büyükşehir Belediyesinin 25.01.2022 tarih ve 2022/13 sayılı Encümen kararı ile uygun görülen parselasyon planı 01.02.2022 tarih itibariyle 1 (Bir) ay askıya çıkarılmıştır.

198 Nolu Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Parselasyon Planı İçin Tıklayınız.

Düzenleme Sınırı  İçin Tıklayınız.

 

 


Halkın sesiyiz