GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ (SINAV SONUCUNDA KADRO ATAMASI)

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ (SINAV SONUCUNDA KADRO ATAMASI)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. ve 76. Maddeleri,5393 sayılı Belediye

Kanununun 49. Maddesi Mahalli idareler Hükümlerince 06.10.2019 tarihinde yapılmış Yerel

Yönetimler Personelinin 2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına hak

 kazanmış, sınava girmiş ve ‘Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’ teki Madde 13 ve ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında

 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik

 Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’ teki Madde 3 göz önünde bulundurulduğunda sınavda

başarılı olmuş mülakata hak kazanan personellerimize,  21.01.2020 tarihinde sözlü mülakat

 yapılmış olup Mülakat Sonuçları aşağıda belirtilmiştir:

 

PERSONEL LİSTESİ

SINAV SONUÇ

SIRA NO

ADI SOYADI

TC KİMLİK NO

BAŞARILI

BAŞARISIZ

1

ERKAN YILDIRIM

25*******40

 

BAŞARISIZ

2

HÜRÜ DAMLA GÜNEY

15*******88

BAŞARILI

 

3

MEHMET KÖROĞLU

53*******14

 

BAŞARISIZ

4

SEVGİ KIRĞIN

18*******12

 

BAŞARISIZ

5

VOLKAN ÖZDEMİR

39*******26

BAŞARILI

 

 


Halkın sesiyiz