Mali Hizmetler Müdürlüğü
Tel : 0482 313 0574
Fax :
E-Mail : malihizmetler@kiziltepe.bel.tr

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün temel görevleri arasında, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak; belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak; bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak; idare gelirlerini tahakkuk ettirmek ve tahsil işlemlerini yürütmek; idarenin faaliyet raporunu hazırlamak; idarenin icmal cetvellerini düzenlemek; mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak, danışmanlık yapmak yer alır.

 


Tel : 0482 313 0574
Fax :
E-Mail : malihizmetler@kiziltepe.bel.tr


Halkın sesiyiz