Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Tel : 0482 312 9027
Fax :
E-Mail : kultur@kiziltepe.bel.tr
 • İlçe’de Kültür Merkezinin kurulması,
 • İlçe’nin Kültür zenginliklerini arttırıcı çalışmalar (Konferans,Bilgi Şöleni,Panel,Festival,Fuar vb. etkinlikler) yapmak,
 • Sinema,sergi,sinevizyon,anma programları,seminer,tiyatro,kurslar,vb. düzenlemek,
 • Okuma yazma kursları,
 • İlçe ve ilçeye bağlı köylerdeki sözlü halk edebiyatın mirasını toplayıp arşivlemek ve korumak,
 • Güzel sanatlar ve meslek edindirmeye yönelik kurslar açmak (resim,heykel,müzik ve çeşitli sanat atölyeleri) açmak,
 • Faaliyet alanı ile ilgili gerekli dokümanlar ve kültürel yayınlarının alınması veya bastırılması, temin etmek gerektiğinde yayınını yapmak,
 • Belediyenin kültürel faaliyetleri ile ilgili her türlü kayıt yayınların satın alınması veya bastırılması yoluyla teminin gerektiğinde dağıtımını yapmak,
 • İlçenin yöresel el sanatlarının korunup geliştirilmesi için kurslar düzenlemek,
 • İlçenin tarihi kimliğini koruyup yaşatmak ve turizme tanıtmak amacıyla her türlü bilgi belge, dokümantasyon oluşturmak ve yayınlamak,
 • Halk oyunları ve gösterileri düzenlemek,
 • Özel gün ve haftalarda üst yönetimin isteği doğrultusunda çeşitli beceri ve sportif alanlarda yarışma ve turnuvalar düzenlemek,
 • Halkevlerinin açılmasında rol almak,
 • İlçede bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışmalarına gerekli desteği sunup,her alanda yardımcı olmak,
 • Belediyenin amaç,ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü etkinliğini planlamak,uygulamak,değerlendirmek ve rapor etmek,

Kültür salonu program başvurularını organize etmek


Tel : 0482 312 9027
Fax :
E-Mail : kultur@kiziltepe.bel.tr


Halkın sesiyiz