Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Tel : 0 (482) 312 20 77 - 142
Fax :
E-Mail : destekhizmetleri@kiziltepe.bel.tr

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. Ve 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanarak yürürlüğe giren ‘ Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’ hükümlerine dayanarak Kızıltepe Belediye Meclisince kurulmuştur.

        Kamu İhale Kurumunun belirlediği senelik limitler çerçevesinde  harcama birim müdürlüklerinden gelen talepleri:

1-Limit içinde Piyasa Araştırması yaparak 4734 sayılı Kanununun Doğrudan Temin Usulü ile ilgili temin etmek

2-Satın alınacak , üretilecek,tamir ettirilecek tüm malzemeler için gerekli idari ve teknik şartname

yi  kullanan veya talep eden birimlere hazırlatmak veya temin etmek

3-Mali Yılbaşında ilgili birimlerce talep edilen veya sene içerisinde yeniden gereksinim duyulan mal ve hizmetleri iç ve dış piyasalardan mevcut yasa ve yönetmelikler dahilinde temin etmek

4-Tahmini bedel tespiti yapmak ve teklif almak

5-Tespit edilen tahmini bedelleri ve alınan teklifleri Teknik ve İdari Şartnameleri dahilinde tetkik ve karşılaştırılarak elde edilen neticeyi gerekli evrak ve dokümanlarla birlikte ihale komisyonuna arz etmek.

 

6-Gerek dış piyasadan gerekse iç piyasadan temin edilen malzemenin teknik şartnameler uyarınca muayene ve kabul komisyonları ile muayenelerini yaptırmak ve bedellerinin ödenmesi için ilgili birimlere tahakkuklarını yaptırmakla görevlidirler.

7-Belediyenin taşınmazlarının kiralamaları ile ilgili talepleri takip etmek , Encümen kararını takibin ilgili firmalara veya kişilere tebligat yapmak , kiralama işini sonuçlandırıp sözleşmeler  hazırlamak

8-Belediyenin her türlü abonelik(elektrik, su , doğalgaz vb.) faaliyetlerini yürütmek

9-Belediye hizmet binalarının bakım, onarım, ısınma,ısıtma, aydınlanma gibi ünitelerinin  çalışmasını sevk ve  idare etmek


Tel : 0 (482) 312 20 77 - 142
Fax :
E-Mail : destekhizmetleri@kiziltepe.bel.tr


Halkın sesiyiz