Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Tel : 0 (482) 312 20 77
Fax : 0 (482) 313 11 10
E-Mail : info@kiziltepe.bel.tr

Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarının düzenleyeceği basın toplantılarının Organizasyonunu yapar.  Belediye ve Birim Müdürlüklerin çalışmaların fotoğraflanması ve kamera kaydına alınmasını sağlar, tümünü arşivinde tutar. Belediye Faaliyetini anlatan Broşür, Kitapçık, kısa film ve belgesel formatında CD-DVD'ler hazırlanarak gerekli görülen yerlerde vatandaşlara, heyetlere dağıtır. Başkanlık Makamının ve belediye icraatlarının Muhabirlerle, Kameramanlar, Fotoğrafçılar ve gerekli elemanlarla izlenmesini derlemelerin görsel ve basılı materyaller haline getirilmesi ve bunların   basın Kuruluşlarına ve Halka dağıtılmasını sağlamak. Belediyenin ve ilgili Müdürlüklerin faaliyetlerini ve yaptığı haber bülteni haline Getirilerek web sitesine girerek ve Basın medya kuruluşlarına düzeni olarak iletir. Belediye Cihazı Resmi Kurumların ve Şahsi Müracaatların İlanlarının yapılması ve arşivlenmesi. Belediyemizde işi olan Vatandaşlara rehberlik yapmak, onların işlerinin takibine Yardımcı olmak. Halkın istek ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde tespit ederek öncelik sırasına göre Belediyeye aktarılması. Belediyenin yaptığı ve yapacağı tüm çalışmaları sosyal faaliyetleri hakla sunması ve duyurması. Halkla Belediye, Belediyeyle Halk arasında koordineyi sağlaması. Halkın   belediyeden   ihtiyaç   duyduğu   hizmet   dallarının   tespiti   için   anketler düzenleyerek, anket sonucunu gereği için Belediye Başkanına sunmak.


Tel : 0 (482) 312 20 77
Fax : 0 (482) 313 11 10
E-Mail : info@kiziltepe.bel.tr


Halkın sesiyiz